Kuvataidepsykoterapia

Kuvataidepsykoterapiassa asiakas työskentelee oman mielensä ja tunteidensa parissa yhdessä terapeutin kanssa. Tässä työskentelyssä voi käyttää apuna erilaisia tarjolla olevia kuvallisen ilmaisun välineitä (kuten maaleja, kyniä, savea ja askartelutarvikkeita). Työskentely ei edellytä piirtämisen taitoa. Tällöin on mahdollisuus antaa materiaalin viedä ja tukea omia ajatuksia ja tunteita. Kuvallinen työskentely mahdollistaa kosketuksen myös niihin tunteisiin ja kokemuksiin, joihin ei vielä löydy sanoja. Kuvan kautta voi tarkastella tätäkin puolta helpommin.

Terapiatyöskentely on mahdollista myös ilman kuvallisen materiaalin käyttöä.

Psykoterapeutti on asiakkaan tukena auttamassa erilaisten tunteiden ja elämäntapahtumien käsittelyssä. Kaikille meille kertyy elämän varrella erilaisia kokemuksia. Psykoterapia tarjoaa mahdollisuuden näiden kokemusten aiheuttamien tunteiden purkamiseen ja käsittelyyn, jolloin asioihin saadaan etäisyyttä ja ne rakentuvat osaksi eheytyvää minuutta.

”Terapiaan voit tulla reilusti omana itsenäsi”

lintu vedessä

Lisätietoa

Kuvataidepsykoterapiasta löydät tietoa kuvataidepsykoterapialiiton sivuilta.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta, jossa Kela maksaa kuntoutujan etuudet. Lisätietoa Kelan tukemasta kuntoutuspsykoterapiasta löydät Kelan sivuilta.

Yleistietoa mielenterveydestä löydät Mielenterveystalon sivuilta sekä Suomen Mielenterveysseuran sivuilta. Lasten mielenterveyteen liittyvistä asioista voit lukea täältä ja nuorten mielenterveysasioista voit lukea täältä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilta löydät myös tietoa näistä asioista.

Seksuaalisuuden moninaisuudesta voit lukea Setan sivuilta.

Mielenterveysomaisten keskusliitto tarjoaa tietoa mielenterveyskuntoutujien läheisille.